DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Kristilliseen rakkauteen perustuvaa pyrkimystä eheyttää elämää, lievittää kärsimystä ja yksinäisyyttä auttamalla ja tukemalla erityisesti niitä, jotka jäävät muun avun ulkopuolelle.

Toiminnassa keskitymme ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja auttamiseen uskon peruslähtökohdasta käsin elämänlaatua tukien.

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten kautta seurakunta haluaa tarjota kasvot tulla kohdatuksi, kuulluksi ja osalliseksi yhteisön jäsenenä.

Työn erilaisia muotoja ovat:

  • Aamuolkkari
  • Ruoanjako EU-kassien muodossa
  • Henkilökohtainen keskustelu / sielunhoito
  • Kotikäynnit
  • Ryhmätoiminta: naisten illat, leskiryhmä, omaishoitajien ryhmä, 'selvä-päivä'-ryhmä, soppa ja soitto
  • Vammaistyö
  • Leirit ja retket
  • Yhteisvastuukeräys
  • Vapaaehtoistyö
  • Kansainvälinen diakonia

Lisätietoja diakoni Laura Peltoniemi puh. 040 840 1185

Vastaanotto/päivystys diakoniatoimistossa, Nikkarintie 2 (seurakuntakoti)
ti klo 10 - 11, diakoni tavattavissa myös aamuolkkarissa ke-aamuisin klo 9-10.30
 

Tukea elämään

Yhteisvastuu

Kirkon Ulkomaanapu

Naisten pankki

Yhteistyö on voimaa

Yhteistyö on voimaa